PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.10.2022r. o rozszerzeniu zakresu wszczętego postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu Dworca kolejowego Gdańsk Oliwa o działkę o nr ew. 285/10 w obr. 0014 gm. m. Gdańsk wraz z usytuowanym na niej budynkiem nastawni kolejowej Ola2

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.10.2022r. o rozszerzeniu zakresu wszczętego postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu Dworca kolejowego Gdańsk Oliwa o działkę o nr ew. 285/10 w obr. 0014 gm. m. Gdańsk wraz z usytuowanym na niej budynkiem nastawni kolejowej Ola2
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.10.2022r. - skan (398.03 KB)