Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.07.2021r. o postępowaniu prowadzonym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego bramy kolejowej zlokalizowanej na działkach : nr 5/15 obręb 098, 1/13 obręb 112, 281,282 obręb 99 - gm. M. Gdańsk.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.07.2021r. o postępowaniu prowadzonym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego bramy kolejowej zlokalizowanej na działkach : nr 5/15 obręb 098, 1/13 obręb 112, 281,282 obręb 99 - gm. M. Gdańsk.

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.07.2021r. o postępowaniu prowadzonym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego bramy kolejowej zlokalizowanej na działkach : nr 5/15 obręb 098, 1/13 obręb 112, 281,282 obręb 99 - gm. M. Gdańsk.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.07.2021r.- skan. (488.84 KB)