Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.05.2022 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego nieruchomości przy ul. Słowackiego 78 w Gdańsku.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.05.2022 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego nieruchomości przy ul. Słowackiego 78 w Gdańsku.

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.05.2022 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego nieruchomości przy ul. Słowackiego 78 w Gdańsku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie - skan (232.42 KB)