Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.06.2020r. o postępowaniu prowadzonym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu cmentarno-parkowego w Gdańsku, po płn.-wsch. stronie Wielkiej Alei (Al.Zwycięstwa),obejmującego teren dawnych cmentarzy oraz park Steffensa, utworzony na terenie cmentarza Ubogich.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.06.2020r. o postępowaniu prowadzonym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu cmentarno-parkowego w Gdańsku, po płn.-wsch. stronie Wielkiej Alei (Al.Zwycięstwa),obejmującego teren dawnych cmentarzy oraz park Steffensa, utworzony na terenie cmentarza Ubogich.

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.06.2020r. o postępowaniu prowadzonym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu cmentarno-parkowego w Gdańsku, po płn.-wsch. stronie Wielkiej Alei (Al.Zwycięstwa),obejmującego teren dawnych cmentarzy oraz park Steffensa, utworzony na terenie cmentarza Ubogich.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.06.2020r.- skan. (1014.41 KB)