PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.10.2022r. o aktualizacji adresów budynków wychodzących w skład historycznego zespołu kamienic przy ul.Reduta Żbik oraz Długie Ogrody w związku z prowadzonym postępowaniem adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego oraz o terminie przeprowadzenia oględzin ww nieruchomości.

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.10.2022r. o aktualizacji adresów budynków wychodzących w skład historycznego zespołu kamienic przy ul.Reduta Żbik oraz Długie Ogrody w związku z prowadzonym postępowaniem adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego oraz o terminie przeprowadzenia oględzin ww nieruchomości.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.10.2022r. - skan. (325.24 KB)