PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.12.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego reliktów murów kondygnacji piwnicznych dawnych kamienic mieszkalnych z sześciu posesji Johanninsgasse 58-63 zlokalizowanych przy ul.Świętojańskiej 59 w Gdańsku

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.12.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego reliktów murów kondygnacji piwnicznych dawnych kamienic mieszkalnych z sześciu posesji Johanninsgasse 58-63 zlokalizowanych przy ul.Świętojańskiej 59 w Gdańsku