PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.10.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego - budynku poczty, dawniej funkcjonującego jako willa Helene wraz ze starodrzewiem w granicach działki ew. nr 90/2 (obręb Sobieszewo) Gdańsk ul.Nadwiślańska 24

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.10.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego - budynku poczty, dawniej funkcjonującego jako willa Helene wraz ze starodrzewiem w granicach działki ew. nr 90/2 (obręb Sobieszewo) Gdańsk ul.Nadwiślańska 24
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.10.2022r. - skan. (405.63 KB)