Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa pomorskiego historycznego zespołu kamienic przy ul.Reduta Żbik w Gdańsku.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa pomorskiego historycznego zespołu kamienic przy ul.Reduta Żbik w Gdańsku.

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa pomorskiego historycznego zespołu kamienic przy ul.Reduta Żbik w Gdańsku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Pomorskiego Województwa Konserwatora Zabytków z dnia 06.09.2021-skan (1.18 MB)