Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej na zmianą sposobu zagospodarowania terenu polegającej na budowie nowych miejsc postojowych w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1” zlokalizowanych przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Gdańsku.

A
A
Marzena Mikołajczyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa