Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydanej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A6 z podziemną halą garażową, przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku – osiedle Alfa Park 4

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.25-1.2020.IG.5724 z dnia 23.01.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A6 z podziemną halą garażową, na działkach nr 644 i 7/118 obręb 049 przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku – osiedle Alfa Park 4.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w pokoju nr 459 w poniedziałki 8:00-16:00, w środy 8:00-17:00, w czwartki 8:00-900 i 14:00-16:00 oraz w piątki 8:00-15:00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

 

Iwona Gołąb (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz