Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia przebiegu granic w dniu 02.VII.2019r o godzinie 8:30 w Gdańsku przy ulicy Sukienniczej 4a.

W związku z planowanymi czynnościami przeprowadzenia wznowienia granic na nieruchomości należącej do Gminy Miasta Gdańska Władający Zespół Szkół Łączności - Technikum Łączności (szczegółowe dane w załączniku), oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 90 działka nr 406 prosimy o udział w wymienionych jako stronę zainteresowaną obywatelkę Horsowską Stanisławę (nieznaną z adresu) obr. 90 działka 398.

A
A

Zawiadamiam, że w dniu 02.07.2019r. o godzinie 8:30 w Gdańsku przy ul. Sukienniczej 4a zostaną przeprowadzone czynności wznowienia granic nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Miasta Gdańska władający Zespół Szkół Łączności - Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej oznaczonej w ewidencji gruntów; obręb 90 działka nr 406 KW GD1G/00032164/3.

Proszę o udział w wymienionych czynnościach jako stronę zainteresowaną.

Wniosek456 (1.28 MB)