Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 15.09.2022r. dot. wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na " zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na części działki nr 102 obręb Smęgorzyno w mieście Gdańsk".
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 15.09.2022r. dot. wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na " zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na części działki nr 102 obręb Smęgorzyno w mieście Gdańsk".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 15.09.2022r. dot. wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na " zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na części działki nr 102 obręb Smęgorzyno w mieście Gdańsk".
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 15.09.2022r. - skan (362.46 KB)