PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 07.06.2021 r. dot. budowy gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część II: " Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU - zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową, światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą".

A
A