PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.10.2017r. otrzymanym odwołaniu od decyzji RDOŚ-Gd-WOO.4207.85.2017.WR.6 dla przedsięwzięcia "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Olimpijskiej ii Łyżwiarskiej"

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.10.2017r. otrzymanym odwołaniu od decyzji RDOŚ-Gd-WOO.4207.85.2017.WR.6 dla przedsięwzięcia "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Olimpijskiej ii Łyżwiarskiej"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Do pobrania

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.10.2017r. otrzymanym odwołaniu od decyzji RDOŚ-Gd-WOO.4207.85.2017.WR.6 (53.49 KB)

Magdalena DrzazgaUrząd Miejski w Gdańsku
Magdalena Drzazga - najnowsze