PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 28.03.2024r. dot. przedsięwzięcia pn."Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, obejmujący także przebudowę, odbudowę i rozbudowę obiektów zabytkowych na terenie dawnych Zakładów Mięsnych w Gdańsku"

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 28.03.2024r. dot. przedsięwzięcia pn."Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, obejmujący także przebudowę, odbudowę i rozbudowę obiektów zabytkowych na terenie dawnych Zakładów Mięsnych w Gdańsku"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 28.03.2023r. -skan (278.62 KB, pdf)