PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 10.05.2024r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - Zadanie 3"

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 10.05.2024r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - Zadanie 3"