PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 09.07.2024r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Zespół budynków mieszkalno -usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, obejmujący także przebudowę, odbudowę i rozbudowę obiektów zabytkowych na terenie dawnych Zakładów Mięsnych w Gdańsku

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 09.07.2024r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Zespół budynków mieszkalno -usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, obejmujący także przebudowę, odbudowę i rozbudowę obiektów zabytkowych na terenie dawnych Zakładów Mięsnych w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 09.07.2024r. - skan (472.21 KB, pdf)