Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia: "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto etap I".

A
A