Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 07.09.2020r. dot. przedsięwzięcia pn. "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowej" Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto etap I".

A
A