Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 07.06.2019r. informujące o wniesionym odwołaniu w prowadzonym postępowaniu w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych polegających na przywróceniu warunków siedliskowych obszaru wodno-błotnego w Szczerbięcinie.

A
A