Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 07.02.2020r. zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I".

A
A