Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 26.11.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie układu drogowego (ulic Ateny i Zefira) od ul.Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ul.Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale Etap I i Etap II).

A
A