Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 08.05.2020r. o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Sandomierskiej w Gdańsku na działkach nr 39/3, 40, 41 i 42 obręb 112".

A
A