Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 22.06.2020r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Pastelowej w Gdańsku".

A
A