Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ o wszczęciu postępowania adm. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła "Kowale" włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 - obwodnica Trójmiasta)".

A
A