Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 27.04.2020r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa magistrali wodociągowej DN 300 w ul.Kolonia Studentów, Pohulanka w Gdańsku".

A
A