Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 08.05.2020r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, etap I".

A
A