Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku s dnia 09.08.2021r. dot. przedsięwzięcia pn."Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej " Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto etap I".
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku s dnia 09.08.2021r. dot. przedsięwzięcia pn."Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej " Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto etap I".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku s dnia 09.08.2021r. dot. przedsięwzięcia pn."Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej " Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto etap I".
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 09.08.2021r.- skan (317.44 KB)