Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 30.12.2019r. o wszczęciu postępowania adm. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowej" Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto etap I".

A
A