Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 29.01.2020r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Modernizacja chodników i jezdni ul.Tęczowej od ul.Nadwiślańskiej do ul.Turystycznej".

A
A