Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 21.07.2021r. dot. przedsięwzięcia pn."Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Węzeł Rozdzielczy Gazu Kolnik - Stacja pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 21.07.2021r. dot. przedsięwzięcia pn."Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Węzeł Rozdzielczy Gazu Kolnik - Stacja pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą.

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 21.07.2021r. dot. przedsięwzięcia pn."Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń, część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Węzeł Rozdzielczy Gazu Kolnik - Stacja pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 21.07.2021r.-skan. (12.09 MB)