Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 04.09.2019r. o wystąpieniu do PPIS w Gdańsku oraz do PGWWP w Bydgoszczy o wyrażenie ponownej opinii co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno.

A
A