Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie dot. postanowienia w spr. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji- budowa drogi ul. Hynka w Gdańsku

A
A
data publikacji: 14 marca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych za-sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 7 marca 2019 roku postanowienia nr WUiA-V.6740.2057-10.2016.PK.299433 prostującego na wniosek strony oczywistą omyłkę w decyzji nr WUiA-I.6740.2057-4.2016.2-PK.299433 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku”.

         Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Wydziale Urbanistyki i Architektury - pok. nr 456 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8°°- 15°° w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

         Uwaga: Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu postanowienia oraz po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia.

Piotr Krzemiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz