PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zasady udziału inwestorów w realizacji dróg publicznych

Zasady udziału inwestorów w realizacji dróg publicznych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska wychodząc na przeciw oczekiwaniom inwestorów, co do ustanowienia przejrzystej procedury związanej z obsługą inwestycji drogowych w dniu 4 listopada 2008 r. podjął Zarządzenie nr 1693/08 w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Powyższe zarządzenie stanowi swoistą mapę drogową dla potencjalnych inwestorów ze wskazaniem kompetencji poszczególnych wydziałów oraz jednostek Miasta Gdańska, a także określeniem ram czasowych procedury obowiązującej w mieście. Szczegółowe informacje oraz pełny tekst Zarządzenia nr 1693/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 listopada 2008 r. znajduje się w dziale Gospodarka.

gospodarka,1061,10523.html