PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zakręcą kurek na Zaspie

Zakręcą kurek na Zaspie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W piątek, 23 stycznia 2008, punktualnie w samo południe nastąpi uroczyste zamknięcie Oczyszczalni Ścieków Zaspa przy ul. Hallera 201. Z końcem 2008 roku ścieki z tej oczyszczalni zostały przełączone do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód. Do końca 2009 roku obiekty na Oczyszczalni Ścieków Zaspa zostaną zlikwidowane.

Do Oczyszczalni Ścieków Zaspa doprowadzane były ścieki z Sopotu i północnej części Gdańska tj. Żabianki, Jelitkowa, Brzeźna, Łozy, części Przymorza, Zaspy i Wrzeszcza. Odbiornikiem ścieków był basen portowy im. Władysława IV w Gdańsku - Nowym Porcie. Oczyszczalnia została wybudowana w 1932 roku. Twórcą projektu oczyszczalni był dr inż. Karl Imhoff, pionier inżynierii oczyszczalni ścieków.

Teren Oczyszczalni Ścieków Zaspa w przyszłości ma zostać wykorzystany do rekreacji i wypoczynku. GIWK rozważa w tym miejscu koncepcję pola biwakowego dla karawaningu.

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód funkcjonuje od 1976 roku. W latach 1996 - 1999 została poddana rozbudowie. W granicach zlewni OŚ Gdańsk-Wschód znajdują się: Wrzeszcz, Dolne Miasto, Niedźwiednik, Osowa, Nowy Port, Migowo, Kokoszki oraz część Oliwy, Przymorza i Zaspy, a także miejscowości: Sopot, Straszyn, Kolbudy, Pruszcz Gdański i skanalizowane wsie gmin Pruszcz Gdański i Żukowo. Ścieki tłoczone są do oczyszczalni przez dwie centralne przepompownie: ?Ołowianka" i ?Motława". W chwili obecnej oczyszczalnia przyjmuje także ścieki przekierowane z Oczyszczalni Ścieków Zaspa.

Od października 2007 roku trwają prace związane z przystosowaniem Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego. 2 października 2008 roku został podpisany kontakt na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód - zagospodarowanie osadów ściekowych. Inwestycja pozwoli na bezpieczną dla środowiska utylizację odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków sanitarnych, jakimi są osady ściekowe oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii. W ramach kontraktu zostanie wybudowana Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych oraz Instalacja Odzysku Energii. Jednocześnie budowany jest kolektor Ołowianka II, odprowadzający ścieki do Oczyszczalni Wschód. Inwestycja ta pozwoli na bezpieczny odpływ ścieków i zabezpieczy miasto na wypadek awarii systemu ściekowego.

Wszystkie prace na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód zostaną zakończone do końca 2010 roku. Prace realizowane są w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego.

Podczas jutrzejszej uroczystości prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nagrodzi długoletnich pracowników Oczyszczalni Zaspa, a także pracowników GIWK zaangażowanych w pracę przy gdańskim projekcie wodno-ściekowym. Na zakończenie uroczystości wszyscy goście wspólnie zwiedzą teren oczyszczalni.

Michał Piotrowski
Biuro Prasowe