PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 marca 2013 r.

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 marca 2013 r.
XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 marca 2013 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1. W załączeniu porządek obrad: XXXVsesjaRMG ( 125.5 KB ) Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 marca 2013 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXVI_sesja_RMG (116.5 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10    Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

  z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 -  „Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Podsumowanie 2012 roku”

Przedstawia p. Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 - „Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2012 rok”

Przedstawia p. Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 832);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok   (druk 833);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Siedlce - rejon ulic Kartuskiej i Kolonii Zręby w mieście Gdańsku (druk 826);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 4)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej w mieście Gdańsku (druk 827);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II w mieście Gdańsku (druk 828);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w mieście Gdańsku (druk 831);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)    w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki budżetowej z: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk" na Centrum Hewelianum oraz nadania nowego statutu (druk 830);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Przemysław Guzow – Dyrektor Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”

 8)    w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy  Miasta Gdańska w roku 2013 (druk 829);    

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska   

 9)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska  z organizacjami pozarządowymi na rok 2013" (druk 834);  

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

   Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 10)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego (druk 835);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 11) w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 1 (druk 799);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek