PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXX sesja RMG 27 października 2016

XXX sesja RMG 27 października 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się  27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. 

pobierz porzadek XXX sesji (73.29 KB)


BRMG.0002.13.2016.WK                Gdańsk, dnia 19 października 2016 roku   

                  

 

                  Pani/Pan
     ..............................

                                          Radna/y Miasta Gdańska

 

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)   oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 878);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok  (druk 879);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 r. (druk 843);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie opłaty prolongacyjnej (druk 870);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)    zmieniająca uchwałę w sprawie warunków  i trybu składania deklaracji i informacji  na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 869);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)    o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1  w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu" (druk 868);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

7)    w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 874);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek  – Sekretarz Miasta Gdańska

            Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej

 

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto - Brabank w mieście Gdańsku (druk 834);  

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Kiełpinek w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku (druk 835);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II w mieście Gdańsku (druk 840);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

11) sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku (druk 836);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

12) sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic 3 Maja i Kurkowej w mieście Gdańsku (druk 837);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych w mieście Gdańsku (druk 838);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej w mieście Gdańsku (druk 841);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

15) w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Guntera Grassa) (druk 875);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Marek Bumblis – Przewodniczący Komisji Kultury

 

16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 844);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 845);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

18) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 846);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektora Wydziału Skarbu

 

19) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 847);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

20) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 848);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

21) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 849);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

22) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 850);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

23) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 851);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

24) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 852);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

25) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 853);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

26) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 854);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

27) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 855);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

28) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 856);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

29) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 857);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

30) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 858);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

31) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 859);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

32) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 860);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

33) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 861);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

34) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 862);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

35) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 863);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

36) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 864);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

37) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 865);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz– Dyrektora Wydziału Skarbu

 

38) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 866);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

39) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 867);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

40) w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA (druk 839);

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                    Barbara Frydrych – Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

41) w sprawie  przyjęcia  programu ochrony  środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015 - 2018 z  perspektywą  do roku 2020 (druk 842);

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Maciej Lorek – Dyrektora Wydziału Środowiska

 

42)  w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną" (druk 873);

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Maciej Lorek – Dyrektora Wydziału Środowiska

 

43)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (druk 871);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

                    

44) w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016-2023 (druk 872);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                  Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

 

45) w sprawie przyjęcia Gdańskiej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych do roku 2030 (druk 877);

                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

 

46) w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Miasta  Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”  (druk 876);

                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Izabela Chorzelska – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

47) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej (druk 880);

                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                

           

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze