PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXVII sesja RMG 21 lipca 2016

XXVII sesja RMG 21 lipca 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXVII  nadzwyczajna sesja  Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  21 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. - pobierz porządek obrad (63.19 KB)


BRMG.0002.10.2016.AF Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 roku

Pani/Pan
..............................
Radna/y Miasta Gdańska


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 41 ust. 5 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

z w o ł u j ę


obrady XXVII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 21 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;

2. Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk 735 );

Ref. Aleksandra Dulkiewicz – w imieniu wnioskodawców

- dyskusja,
- głosowanie;

3. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek