PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XLVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 listopada 2013r.

XLVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 listopada 2013r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XLVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 listopada 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad: pobierz porządek obrad XLVI (154 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska


1. Sprawy regulaminowe

otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:                                     

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:           

 1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 1103);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 1104);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 1073);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 4)    w sprawie opłaty targowej (druk 1074);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 5) w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku (druk 1072);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto - Muzeum II Wojny Światowej w mieście Gdańsku  (druk 1071);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7) o    przystąpieniu    do      sporządzenia     miejscowego    planu   zagospodarowania przestrzennego  Piecki - Migowo rejon ulicy Królewskie Wzgórze w mieście Gdańsku (druk 1098);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/779/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II w mieście Gdańsku (druk 1076);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9) w sprawie uchwalenia Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR)  (druk 1093 załączniki);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10) w sprawie nadania nazwy ulicy (Łęgowska) (druk 1089);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 11) w sprawie nadania nazwy ulicy (Głuszca) (druk 1090);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 12) w sprawie nadania nazwy ulicy (Cietrzewia) (druk 1091);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 13) w sprawie nadania nazwy alei (Żołnierzy Wyklętych) (druk 1092);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 14) w sprawie zasad obciążenia hipoteką praw do nieruchomości Gminy Miasta Gdańska (druk 1095);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 15) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku  (druk 987);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Janusz Tarnacki – Kierownik Referatu Ochrony Zabytków Wydziału Urbanistyki, Architektury  i Ochrony Zabytków

 16) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2013 (druk 1078);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 17) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2013 (druk 1079);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 18) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych  Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2013 (druk 1080);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 19) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2013 (druk 1081);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 20) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2013 (druk 1082);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 21) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2013 (druk 1083);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 22) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Klubu Żak za rok 2013 (druk 1084);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 23) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Capelli Gedanensis za rok 2013 (druk 1085);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 24) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2013 (druk 1086);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 25) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum Gedanensis" za rok 2013   (druk 1087);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 26) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2013 (druk 1088);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 27) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy, w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych (druk 1096);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Kazimiera Szczypińska – Zastępca Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 28) w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami (druk 1097);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Kazimiera Szczypińska – Zastępca Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 29) w sprawie przystąpienia gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia Europejskiego        Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security - EFUS) (druk 1105);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

 30) w sprawie zatwierdzenia projektu "Na skrzydłach kariery" (druk 1106  załącznik);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 31) w sprawie uchwalenia miejskiego programu "Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy na lata 2014-2015" (druk 1052);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 32) w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2015 (druk 1053);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 33) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1070);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 34) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1077);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 35) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 (druk 1101);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 36)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 1102);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 37) w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowej Przedszkoli Nr 8 z siedzibą  w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102 (druk 1060);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 38) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku (druk 1075);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 39)  w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu projektu o nazwie ”Zanim wkroczysz  na rynek pracy”, współfinansowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa    (druk 1094);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek