PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XLI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 sierpnia 2013r.

XLI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 sierpnia 2013r.
XLI sesja RMG
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XLI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 sierpnia 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali 107 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

W załączeniu porządek obrad: pobierz_XLI (118 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

       

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 979);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)     o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok  (druk 980);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)     w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013 rok (druk 978);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków   

 4)     w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku” (druk 958);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Krupa – Przewodniczący Klubu Radnych PO

 5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku (druk 976);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Polanki - Zachód III w mieście Gdańsku (druk 970);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej w mieście Gdańsku (druk 963);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ulicy tzw. Nowej Olchowej w mieście Gdańsku  (druk 960);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej w mieście Gdańsku (druk 969);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo - rejon ulic Myśliwskiej i Widok w mieście Gdańsku  (druk 961);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 11)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki - Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak  i Rzęsnej w mieście Gdańsku (druk 957);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 12)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia w mieście Gdańsku (druk 951);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13)   w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/613/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.09.2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Bysewskiej i Biologicznej  w mieście Gdańsku (druk 953);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 14)   w sprawie projektu zmian Statutu Miasta Gdańska (druk 954);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

 15)   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 600.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku (druk 968);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 16)   w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku (druk 962);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 17)   w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 971);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 18)   w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku (druk 955);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 19)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 975);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 20)   w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 972);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 21)   w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 973);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 22)   w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 974);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 23)    zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku - jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 977);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 24)  zmieniająca uchwałę nr XXXV/745/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz ze zmianami wniesionymi uchwałą nr XXXVII/793/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013 (druk 935 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Obywatelski projekt uchwały, w imieniu grupy inicjatywnej: Monika Strugała, Maciej Walter

 25)  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/50/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Gdańska uprawnień  w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne  o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej (druk 956);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 26)  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/815/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy Smoleńskiej 5/7 (druk 964);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 27)  w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 965);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 28)  zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół  i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk (druk 966);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 29)  zmieniająca Uchwałę Nr XL/1183/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczycieli (druk 967);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                                  Bogdan Oleszek