PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XIX sesja RMG 03 marca 2016

XIX sesja RMG 03 marca 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XIX sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się 3 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 z następujacym porzadkiem obrad:  pobierz porzadek XIX sesji (64.67 KB)

-----------------------------------------

BRMG-S.0002.2.2016.WK                        Gdańsk, dnia 24 lutego 2016 roku                                                                                                                   

                               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594,  ze zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

                                                   z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 3 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00
w sali
obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)       zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 583);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 

2)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok (druk 584);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 

3)       w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 581);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

4)       w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 582);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

 

5)       w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Cedry Wielkie, Gmina Suchy Dąb i Gminą Miejską Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe" (druk 577);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski  – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych


6)       w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku (druk 579);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

7)       w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska (druk 580);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

8)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku (druk 578);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

                                                                              

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska 

                                                                                                             Bogdan Oleszek

 

 

 

 

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze