PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XII sesja RMG 25 czerwca 2015

XII sesja RMG 25 czerwca 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XII sesja RMG 25 czerwca 2015

XII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 czerwca 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:     XII sesja (161 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
     - Komisji Rady Miasta Gdańska,
     - Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska   za rok 2014;

- Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;
- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;
- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;
- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2014 rok (druk 299);

 

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

                      Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – Teresa Blacharska–Skarbnik Miasta Gdańska

 

- Uchwała Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska   za 2014r.  – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

-  Głosowanie;

 
 6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska
za rok 2014 (druk 304);

 

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

- Uchwała Nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku  o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2014 – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Dyskusja;

- Głosowanie;

 

7. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 333);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 334);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 139-155 w mieście Gdańsku (druk 300);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Unruga w mieście Gdańsku (druk 307);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego w mieście Gdańsku (druk 314);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Święty Wojciech - rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej w mieście Gdańsku (druk 315);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku (druk 316);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stare Miasto – Brabank w mieście Gdańsku (druk 309);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Młode Miasto – Gazownia II w mieście Gdańsku (druk 310);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej w mieście Gdańsku (druk 311);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej w mieście Gdańsku (druk 312);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


12) o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej w mieście Gdańsku (druk 313);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


13) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 319);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 320);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


15) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 321);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 322);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat po ich waloryzacji udzielonych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 324);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


18) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat po ich waloryzacji udzielonych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 325);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


19) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat po ich waloryzacji udzielonych przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (druk 326);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


20) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym (druk 327);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

21) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 328);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


22) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 329);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


23) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 330);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


24) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 331);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


25) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 332);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


26) w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Gdańska (druk 306);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej


27) w sprawie wzniesienia Pomnika Anny Walentynowicz (druk 323);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury


28) w sprawie wyrażenia woli zbycia udziałów posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w Spółce INVENO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 302);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


29) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 305);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


30) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (druk 336);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


31) uchylająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnych, stanowiących współwłasność Gminy Miasta Gdańska (druk 301);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


32) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gdańska (druk 303);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


33) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno – Rodzinnemu – jednostce budżetowej (druk 337);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


34) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 317);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


35) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków na jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu (druk 318);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

36) w sprawie nadania imienia „Na Bursztynowym Szlaku” Szkole Podstawowej Nr 11 w Gdańsku przy ul. Stryjewskiego 28 (druk 335);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
9. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            
10. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.


                                                                              
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze