PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XI sesja RMG 15 czerwca 2015

XI sesja RMG 15 czerwca 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XI sesja RMG 15 czerwca 2015

XI sesja Rady Miasta Gdańska z okazji wręczenia Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, odbędzie się 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w Dworze Artusa przy Długim Targu.

W załączeniu porządek obrad:     porzadek_obrad_XI_sesja (161.66 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594,   ze zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XI sesji Rady Miasta Gdańska z okazji wręczenia Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w Dworze Artusa przy Długim Targu, z następującym  porządkiem obrad:
 


1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji

2. Wystąpienie – Mistrz Kapituły Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II
                         prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk
 
3. Wręczenie medali

4. Zakończenie obrad  
 
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594,  ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.  

               

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan OleszekMariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze