PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

A
A

Gmina Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska określonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu pozakonkursowego (dotyczy partnerów społecznych).

Lista Partnerów społecznych (196 KB)

Ewa Pielak (0)
Biuro Rozwoju Gdańska