PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gmina Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska określonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu pozakonkursowego (dotyczy partnerów społecznych).

Lista Partnerów społecznych (196 KB)

Ewa PielakBiuro Rozwoju Gdańska
Ewa Pielak - najnowsze