Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, wspierania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

18) promocja i organizacja wolontariatu,

20) wspieranie rozwoju społeczności lokalnej:

a) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów

h) wspieranie innowacji społecznych – Fundusz Innowacji Społecznych,

i) ) wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom -  Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego

     i Wsparcia Osób Zadłużonych

Do pobrania:

Wyniki konkursu (19.32 KB)


Anna Stefańska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi