PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, wspierania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, wspierania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

18) promocja i organizacja wolontariatu,

20) wspieranie rozwoju społeczności lokalnej:

a) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów

h) wspieranie innowacji społecznych – Fundusz Innowacji Społecznych,

i) ) wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom -  Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego

     i Wsparcia Osób Zadłużonych

Do pobrania:

Wyniki konkursu (19.32 KB)


Anna StefańskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Stefańska - najnowsze