PORTAL MIASTA GDAŃSKA

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA MIASTA GDAŃSKA W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY AKADEMII TRZECIEGO WIEKU W GDAŃSKU.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA MIASTA GDAŃSKA W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY AKADEMII TRZECIEGO WIEKU W GDAŃSKU.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wydział Edukacji informuje, że 24 września 2008 roku Prezydent Miasta Gdańska zatwierdził wyniki konkursu na realizację zadania Miasta Gdańska w zakresie organizacji zajęć dla słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku w Gdańsku, przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zwyciężyła Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna mieszcząca się w Gdańsku przy ul. Łagiewniki 3.
Oferta spełniała warunki formalne i merytoryczne określone w Zarządzeniu Nr 1258/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 06 sierpnia 2008 roku.