PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2009 w zakresie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2011.

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2009 w zakresie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2011.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie nr 1 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2009-2011

Zadania finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zad. 1 a) Wsparcie działalności i współpracy ze środowiskiem abstynenckim ? w roku 2009 - 100 000zł.
(w latach 2010-2011 po 130 000 zł. rocznie)

L.P. Nazwa Organizacji Tytuł Projektu Kwota przyznana 2009 Kwota przyznana 2010 Kwota przyznana 2011
1 Fundacja Centrum Sw.Jacka

 

Prowadzenie grup terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

 

31 000 58 000 58 000
2 Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"

 

Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna

 

55 000 72 000 72 000
      86 000 130 000 130 000

Zad. 1 b) Wsparcie zatrudnienia socjalnego po 150 000 zł. rocznie (w latach 2009-2011)


L.P. Nazwa Organizacji Tytuł Projektu Kwota przyznana 2009 Kwota przyznana 2010 Kwota przyznana 2011
1 Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta, Koło Gdańskie

 

Wsparcie Zatrudnienia Socjalnego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

 

150 000 150 000 150 000
      150 000 150 000 150 000

Zad. 2 b) Zwiększanie dostępności i skuteczności programów pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym ? w roku 2009 - 80 000 zł. (w latach 2010-2011 po 100 000 zł. rocznie)


L.P. Nazwa Organizacji Tytuł Projektu Kwota przyznana 2009 Kwota przyznana 2010 Kwota przyznana 2011
1 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska

 

Rodzina wolna od przemocy-prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i mediacji dla rodzin z problemem alkoholowym

 

20 000 40 000 40 000
2 Polski Czerwony Krzyyż, Pomorski Zarząd Okręgowy - Centrum Interwencji Kryzysowej

 

Laboratorium Niebieskich Procedur - funkcjonalne uzupełnienie działań Miasta - platforma współpracy organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

 

12 500 20 000 20 000
3 Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS

 

Gdański Parasol Profilaktyczny - Specjalistyczne poradnictwo prawne, obywatelskie i psychospołeczne dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

 

25 000 40 000 40 000
      57 500 100 000 100 000

 

AKCEPTUJĘ POWYŻSZE PROPOZCJE KOMISJI KONKURSOWEJ