Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wyniki otwartego konkursu ofert 2017-2019 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

A
A
Milena Rudzińska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Referat ds. Mecenatu Kultury