PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogłoszenie listy ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego odrzuconych z powodów formalnych

Do pobrania:

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego odrzuconych z powodów formalnych (206.01 KB)

Ogłoszenie listy ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawierających braki formalne do uzupełnienia.

Do pobrania:

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawierających braki formalne do uzupełnienia (242.37 KB)

Oferenci w dniach 3, 4 i 5 stycznia 2018 r. mogą uzupełnić braki formalne w Biurze Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokoje: 123, 154, 155 i 156. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym terminie, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Krystian KujdaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Kultury
Krystian Kujda - najnowsze