PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert do dnia 15 czerwca 2017 r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej z obszaru: promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania rozwoju społeczności lokalnej

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert do dnia 15 czerwca 2017 r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej z obszaru: promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania rozwoju społeczności lokalnej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.  
Organizacje w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. 21, 22  i  23 czerwca 2017 r. do godz  15:00, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Do pobrania:

Anna StefańskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Stefańska - najnowsze